Търсене
Close this search box.

Акт за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA)

Актът за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA) влезе в сила на 16.1.2023 г. Целта е въвеждането на обща надзорна рамка за доставчиците на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от трети страни, която да гарантира еднаквото прилагане на правните задължения по отношение на рисковете, свързани с ИКТ. DORA е част от всеобхватен пакет за цифровите финанси, който включва също Стратегията за цифровите финанси, Стратегията за плащанията на дребно, предложението относно технологията на разпределения регистър (DLT) и Акта за пазарите на криптоактиви (MiCA).
В обхвата на DORA попадат не само кредитните институции, доставчиците на платежни услуги, институциите за електронни пари и инвестиционните посредници, но и например услугите за предоставяне на данни, застрахователните и презастрахователните предприятия, доставчиците на услуги за колективно финансиране, агенциите за кредитен рейтинг и доставчиците на услуги за криптоактиви. За първи път регламентът включва и ключови доставчици на услуги в областта на ИКТ, действащи като аутсорсинг дружества за регулираните участници на финансовите пазари.
Новият регламент взема предвид значителните разлики между финансовите субекти по отношение на размера, профилите на дружествата или мащаба на цифровите рискове. Поради това DORA следва основан на риска регулаторен подход в съответствие с т.нар. принцип на пропорционалност. DORA също така е проектирана по технологично неутрален начин, който ще обхване и бъдещото технологично развитие на финансовия пазар.
DORA предвижда редица дейности, които следва да се прилагат от финансовите дружества във всички държави членки на ЕС от 17 януари 2025 г. и водят до съответни разходи за приспособяване. Засегнатите дружества следва да проучат обхвата на DORA и правните задължения на ранен етап.

DORA съдържа пет тематични области:

1. Управление на риска при ИКТ на финансовите субекти
Финансовите субекти трябва да включат използването на ИКТ в корпоративната си стратегия. Цялостната отговорност за управлението на риска се носи от ръководството на съответното финансово дружество. За да се сведе до минимум прекъсването на работата на ИКТ системите, засегнатите дружества също трябва да създадат стратегии за архивиране и възстановяване на данни. Всички вътрешни документи за риска трябва да бъдат написани, за да могат да подлежат на вътрешен и външен одит.
2. Задължения за докладване на инциденти, свързани с ИКТ
Регламентът определя такъв инцидент, свързан с ИКТ, като непредвидено събитие, открито в мрежата и информационните системи, което може да бъде причинено от злонамерени действия и да наруши сигурността на мрежите и информационните системи и на информацията, обработвана, съхранявана или предавана от тези системи, или да има неблагоприятни последици за наличността, поверителността, непрекъснатостта или автентичността на финансовите услуги, предоставяни от финансовото предприятие. Финансовите дружества трябва да създадат процедури за ранно предупреждение с цел откриване и управление на кибератаки. В настоящата правна рамка вече съществуват задължения за докладване, като например в Директивата за платежните услуги II или Директивата за мрежовата и информационна сигурност (МИС). DORA премахва евентуалните припокривания чрез изключение посредством принципа lex specialis.
3. Изпитване на цифровата експлоатационна стабилност
DORA изисква всеобхватни процедури за идентифициране и проверка на сигурността на информационните технологии, като се използват подходящи тестове. Тези одити се извършват въз основа на подход, основан на риска, като се вземат предвид размерът и бизнесът и рисковите профили на съответните финансови субекти. Изброени са примери за подходящи тестове, включително оценки и проверки на уязвимостта, софтуерен анализ с отворен код, оценки на мрежовата сигурност, анализ на пропуските, анализ на физическата сигурност, физически проверки на сигурността, въпросници и софтуерни решения за сканиране, проверки на изходния код, тестове за съвместимост, тестове за съвместимост, тестове за ефективност, тестове от край до край или тестове за проникване. Финансовите субекти извършват одит на всички критични ИКТ системи и приложения най-малко веднъж годишно. Тези одити могат да се извършват както от външни, така и от вътрешни одитори.
4. Рискове за ИКТ от трети страни
DORA определя основните договорни разпоредби за възлагане на външни изпълнители. Тези договори трябва да включват описание на всички функции и услуги на доставчика на ИКТ, текущи права на наблюдение на финансовия субект или също права на прекратяване и стратегии за излизане. Тези изисквания са безпроблемно свързани със съществуващия режим за възлагане на дейности на външни изпълнители за регулираните участници на финансовите пазари.
5. Европейска рамка за мониторинг на доставчици на услуги от трети страни в областта на ИКТ
Особено внимание следва да се обърне на създаването на европейски режим за мониторинг на доставчиците на технологии от критично значение, използвани във финансовия сектор. Надзорните правомощия при наблюдението на доставчици на услуги от трети страни в областта на ИКТ включват искане за информация и документация, проверки на място или налагане на имуществени санкции.

 

Източник: e-security.bg

Подобни публикации

18 май 2024

Бивш лидер на OpenAI: Безопасността е "на заден...

Ян Лейке, който ръководеше екипа на OpenAI „Super Alignment&#...
18 май 2024

Киберсигурността в надпревара за разобличаване ...

Кевин Мандия, главен изпълнителен директор на Mandiant в Google Clo...
17 май 2024

Измамите с фалшиви фактури все още са сериозна ...

Измамите с фалшиви фактури не са нова тенденция, показват проучвани...
17 май 2024

Петима обвинени за киберсхеми в полза на оръжей...

Днес Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения на пе...
17 май 2024

Шпионската група "Маската" се появява отново сл...

Група за съвременни постоянни заплахи (APT), която не е била в дейс...
16 май 2024

400 000 Linux сървъра са засегнати от ботнета E...

Разширяването на ботнета Ebury Linux продължава без прекъсване през...
16 май 2024

Intel публикува 41 препоръки за сигурност за на...

Гигантът в областта на чиповете е пуснал пачове за повечето от тези...
16 май 2024

Украински и латвийски телевизии бяха отвлечени

Само в Украйна бяха прекъснати поне 15 телевизионни канала, което, ...
16 май 2024

Ascension Healthcare претърпява сериозна кибера...

Атаката прекъсна достъпа до електронните здравни досиета (ЕЗД) и си...
Бъдете социални
Още по темата
05/05/2024

Олимпиада под прицел

Въпреки че служителите на Олимпийските игри...
23/04/2024

ЕС: Социалните медии са шир...

По нареждане на ЕС технологичните гиганти...
26/03/2024

Случаят AnyDesk: Какви стъ...

На 2 февруари популярният инструмент за...
Последно добавени
18/05/2024

Бивш лидер на OpenAI: Безоп...

Ян Лейке, който ръководеше екипа на...
18/05/2024

Киберсигурността в надпрева...

Кевин Мандия, главен изпълнителен директор на...
17/05/2024

Измамите с фалшиви фактури ...

Измамите с фалшиви фактури не са...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!