Търсене
Close this search box.

CISA и ENISA засилват сътрудничеството си

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) подписа работно споразумение с Агенцията за киберсигурност и инфраструктурна сигурност (CISA) на САЩ в областта на изграждането на капацитет, обмена на най-добри практики и повишаването на ситуационната осведоменост.

Геополитиката оформя пейзажа на киберзаплахите, като сближава съмишленици в резултат на общите киберпредизвикателства и напредъка на цифровите технологии. Днес по време на кибердиалога ЕС-САЩ ENISA и CISA обявиха подписването на своето работно споразумение като важен етап в цялостното сътрудничество между Съединените щати и Европейския съюз в областта на киберсигурността, следващ и съвместното изявление на европейския комисар Тиери Бретон и министъра на вътрешната сигурност на САЩ Алехандро Майоркас от януари 2023 г.

Международната стратегия на ENISA насочва Агенцията да бъде селективна в ангажирането си с международни партньори и да ограничи цялостния си подход в международното сътрудничество до онези области и дейности, които ще имат висока и измерима добавена стойност за постигането на стратегическите цели на Агенцията. CISA е ключов партньор на ENISA в постигането на тези цели, а оттам и на ЕС в постигането на по-високо общо ниво на киберсигурност. Работното споразумение представлява както консолидиране на настоящите области на сътрудничество, така и отваряне на врати за нови такива. Актуални примери са организирането и насърчаването на Международното предизвикателство за киберсигурност (ICC), обменът на най-добри практики в областта на докладването на инциденти или ad hoc обменът на информация за основни киберзаплахи.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Жозеп Борел заяви: „Киберзаплахите нямат граници. Ето защо международното сътрудничество с нашите партньори е задължително. Работното споразумение между ENISA и CISA е важен резултат от диалога между ЕС и САЩ в областта на киберсигурността. То ще ни позволи да се борим ефективно с ескалиращите заплахи за киберсигурността, пред които сме изправени. Като насърчаваме по-задълбоченото сътрудничество, можем да улесним обмена на информация, да разработим съвместни стратегии и да укрепим колективната си устойчивост срещу кибератаки.“

Европейският комисар по въпросите на промишлеността, отбраната и технологиите Тиери Бретон заяви: „Днешният предизвикателен геополитически контекст се изразява и в засилени заплахи, пред които сме изправени в киберпространството. От съществено значение е ЕС и Съединените щати да работят ръка за ръка за постигането на сигурно киберпространство, включително чрез защита на критичните инфраструктури и подобряване на сигурността на цифровите продукти.“

Партньори по подписването:

CISA ръководи усилията на Съединените щати за разбиране, управление и намаляване на риска за кибернетичната и физическата инфраструктура. „В днешния изключително сложен и безграничен пейзаж на киберзаплахи сътрудничеството остава ключово за всичко, което правим“, заяви директорът на CISA Джен Истърли. „Работното споразумение на CISA с ENISA означава нова глава в нашата колективна устойчивост. Заедно ще повишим осведомеността за киберсигурността, ще укрепим инициативите за изграждане на капацитет и ще насърчим стабилна среда за споделяне на знания и обмен на най-добри практики, осигурявайки по-безопасен цифров пейзаж за нашите граждани.“

Изпълнителният директор на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA), Юхан Лепасаар, заяви: „Това ново работно споразумение е развитие и укрепване на ефективното сътрудничество с нашия американски колега. Структурираното сътрудничество ще отговори на някои от общите ни предизвикателства в областта на киберзаплахите.“

Тази договореност е широкообхватна по своя характер и обхваща както краткосрочни действия за структурирано сътрудничество, така и проправяне на път за по-дългосрочно сътрудничество в областта на политиките за киберсигурност и подходите за изпълнение. Ще се търси сътрудничество в областите на:

Кибернетична осведоменост и изграждане на капацитет за повишаване на кибернетичната устойчивост: включително улесняване на участието като представители на трети държави в конкретни общоевропейски учения или обучения в областта на киберсигурността и обмен и популяризиране на инструменти и програми за кибернетична осведоменост.
Обмен на най-добри практики при прилагането на киберзаконодателството; включително по отношение на прилагането на ключово киберзаконодателство като Директивата за МИС, докладването на инциденти, управлението на уязвимостите и подхода към сектори като телекомуникациите и енергетиката.
Споделяне на знания и информация за повишаване на общата осведоменост за ситуацията: включително по-систематичен обмен на знания и информация във връзка със заплахите за киберсигурността, за да се повиши общата осведоменост за ситуацията на заинтересованите страни и общности и при пълно спазване на изискванията за защита на данните.
Работният план ще въведе в действие работното споразумение и се предвижда редовно докладване на кибердиалозите между ЕС и САЩ.

ENISA

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

18 април 2024

Вариант на LockBit 3.0 генерира персонализиран,...

Изследователите на Kaspersky са открили новия вариант, след като са...
18 април 2024

Групата "Sandworm" е основното звено за киберат...

Но дори и да се е фокусирала върху това, сложната група за заплахи ...
18 април 2024

Apple предупреждава потребителите в 150 държави...

В ново уведомление за заплахи Apple посочва доставчика на Pegasus N...
17 април 2024

Приложението Copilot на Windows Server е добаве...

Microsoft твърди, че новото приложение Copilot, погрешно добавено в...
17 април 2024

Последни тенденции при зловредния софтуер

В днешната дигитална ера киберсигурността се превърна в постоянна г...
17 април 2024

FTC налага глоби на стартъпа за психично здраве...

Федералната търговска комисия на САЩ (FTC) разпореди на компанията ...
17 април 2024

BMC на Intel и Lenovo съдържат непоправен недос...

Нови открития на Binarly показват, че пропуск в сигурността, засяга...
17 април 2024

Пробивът на паролите в Sisense предизвиква "зло...

Експертите се опасяват, че компрометирането на Sisense, който разпо...
Бъдете социални
Още по темата
18/04/2024

Групата "Sandworm" е основн...

Но дори и да се е...
17/04/2024

Последни тенденции при злов...

В днешната дигитална ера киберсигурността се...
13/04/2024

На федералните агенции на С...

В четвъртък Агенцията за киберсигурност и...
Последно добавени
18/04/2024

Вариант на LockBit 3.0 гене...

Изследователите на Kaspersky са открили новия...
18/04/2024

Групата "Sandworm" е основн...

Но дори и да се е...
18/04/2024

Apple предупреждава потреби...

В ново уведомление за заплахи Apple...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!