Търсене
Close this search box.

Кои са най-високоплатените IT професии

Според световният гигант за маркетингови проучвания IDC към края на 2022г. над половината от световната икономика ще се основава на цифрови услуги или ще бъде повлияна от тях. IDC също така изчислява, че до 2023г. 90% от организациите по света ще започнат да приоритизират инвестициите си в цифрови инструменти, за да увеличат физическите пространства и активи.

С всички тези инвестиции не е изненадващо, че в технологичния сектор се намират едни от най-добре платените работни места. В Обединеното кралство, например, последният доклад на KPMG UK Tech Monitor установи, че през третото тримесечие на 2021г. нарастващият обем на новата работа и усилията за разширяване на капацитета са накарали компаниите отново да увеличат заплатите. Темпът на създаване на работни места е само малко по-бавен от рекордния темп, наблюдаван през предходното тримесечие.

По подобен начин в Съединените щати прогнозите на Бюрото за трудова статистика на САЩ (BLS) показват, че заплащането при  технологичните професии ще нарастват с 11% до 2029г., което е „много по-бързо от средното за всички професии“.

Ето списък на най-високоплатените технологични професии през 2022г. за Обединеното кралство и САЩ, като данните се основават докладите на GlassDoor за Обединеното кралство и САЩ. Не забравяйте, че повечето от тези професии изискват богат професионален опит и обучение, някои изискват допълнителни сертификати, а за много от тях пазарът може да бъде доста конкурентен.

1. Архитект на IoT решения
Средна заплата в Обединеното кралство: 68,822 паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 127 454 долара годишно

Противно на общоприетото схващане, интернет на нещата (IoT) вече не е в начален стадий на развитие. До 2027г. в световен мащаб ще бъдат инсталирани 41 млрд. устройства на IoT – в сравнение със 17,1 млрд. през 2016г.

Архитектът на интернет на нещата контролира основно разработването и внедряването на решения, базирани на интернет на нещата, включващи мрежа от свързани в интернет обекти, които обменят данни с помощта на вградени сензори. Разработчиците на IoT също така са добре запознати със системното инженерство и програмирането на хардуерни устройства.

2. Big Data инженер
Средна заплата в Обединеното кралство: 48 414 паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 104 463 долара годишно

Инженерите по обработка на големи обеми данни превръщат големи обеми структурирани и неструктурирани данни в използваеми данни. Инженерите по обработка на големи масиви от данни, натоварени и с проектирането на мащабируеми системи за управление на данни, алгоритми от най-високо ниво и прогнозни модели, предвиждат с голяма точност колебанията на пазара, промените в индустрията и други тенденции.

Най-често срещаните наименования на инженерите по големи данни включват разработчик на бизнес анализи, анализатор на данни и учен-изследовател.

3. Архитект на облак
Средна заплата в Обединеното кралство: 70 507 паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 137 265 долара  годишно

Архитектите на облаци проектират и разработват облачни среди като  може да предложи публична, частна или хибридна облачна инфраструктура в зависимост от нуждите на организацията. Той също така изпълнява задачи по внедряване, поддръжка, мониторинг и управление в рамките на внедрената структура на облака.

Архитектите на облаци могат също така да избират доставчици на облаци и да проверяват услугите на трети страни за съвместимост и сигурност.

4. Архитект на компютърни мрежи
Средна заплата в Обединеното кралство: 51,185 паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 113 488 долара  годишно

Архитектите на компютърни мрежи, известни в някои компании и като мрежови инженери, отговарят за изграждането и проектирането на комуникационната мрежа на даден бизнес, често от нулата. Тези мрежи могат да се състоят от локални мрежи (LAN), широкообхватни мрежи (WAN), интранет или екстранет, в зависимост от естеството на внедряването им.
След като първоначалната работа е свършена, архитектите на компютърни мрежи имат за задача да отстраняват възникнали проблеми и да подобряват мрежата, когато това е необходимо. Освен това те са отговорни за актуализирането на новите изследвания в областта на мрежите и за предлагането на нови стратегии за модернизиране на хардуера и софтуера на мрежата, като например различните драйвери за поддръжка, в съответствие с новите технологии.

Ролята на архитект на компютърна мрежа е сборно понятие, което обединява редица популярни длъжности, включително анализатор на компютърни системи, мрежов администратор и системен архитект. Средната заплата за длъжността „мрежов архитект“ е около 113 488 щатски долара, което я прави една от най-високоплатените длъжности в технологичната индустрия.

5. Инженер по изкуствен интелект
Средна заплата в Обединеното кралство: 52 260 паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 119 297 долара  годишно

Съчетавайки умения в областта на информационното инженерство, машинното обучение, науката за данните и разработването на софтуер, инженерите по изкуствен интелект (ИИ) изграждат, тестват и внедряват сложни мрежи от алгоритми, които имитират човешкия интелект. Но това не е всичко. Инженерите по изкуствен интелект също така превръщат моделите за машинно обучение в готови за използване API, така че други приложения да имат достъп до тях.

Популярни наименования за инженерите по изкуствен интелект са изследовател на изкуствения интелект, разработчик на бизнес интелигентност и инженер по компютърно зрение.

6. Разработчик на софтуер
Средна заплата в Обединеното кралство: 39 943 паунда годишно

Средна заплата САЩ: 97 763 долара  годишно

Разработчиците на софтуер създават приложения, които позволяват на потребителите да изпълняват конкретни задачи на компютри и други устройства. Те контролират целия процес на разработване на софтуер или уебсайт, като същевременно ръководят и инструктират програмистите, които пишат и тестват компютърния код.

7. Инженер по осигуряване на качеството
Средна заплата в Обединеното кралство: 38 907 паунда годишно

Средна заплата САЩ: 83 719 долара  годишно

Инженерите по осигуряване на качеството (QA) играят важна роля в жизнения цикъл на разработката на софтуер. Те провеждат тестове, за да открият грешки и потенциални проблеми в софтуерния продукт, като поддържат високо качество.

Най-важното е, че инженерите по осигуряване на качеството гарантират, че продуктите отговарят на функционалните и нефункционалните (проектни) спецификации и изисквания. Инженерите по осигуряване на качеството също така отстраняват проблеми, с които се сблъскват клиентите в реални производствени среди. В зависимост от вътрешната структура на компанията QA инженерите могат да се развиват до изпълнителни или управленски длъжности.

8. Учен в областта на данните
Средна заплата в Обединеното кралство: 46 953 паунда годишно

Средна заплата САЩ: 117 212 долара  годишно

Работата на специалиста по данни е да полага основите за други специалисти, които да разчленяват и анализират събраната информация, като съчетава компютърни науки, статистика и математика.

Учените, занимаващи се с данни, отговарят за това да помогнат на бизнеса да разбере какви въпроси трябва да зададе за данните, които събира, и как да отговори на тези въпроси. Естествено, това включва много тясно сътрудничество със заинтересованите страни от бизнеса, за да се разберат целите и как данните могат да помогнат за постигането им.

Задачата на специалистите по данни е да събират, обработват, анализират и тълкуват големи количества структурирани и неструктурирани данни и да им придадат смисъл. След това се използват технологии като машинно обучение, изкуствен интелект (ИИ), извличане на данни с алгоритмични и статистически инструменти, за да се трансформират данните в нещо, което може да се използва от останалата част от бизнеса.

Най-популярните длъжности, свързани с науката за данните, включват анализатор на данни, архитект на данни и инженер по данни.

9. Анализатор на информационната сигурност
Средна заплата в Обединеното кралство: 39 323 паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 99 275 долара годишно

Анализаторите по информационна сигурност идентифицират уязвимостите в системите за цифрова сигурност на предприятията и изпълняват мерки за сигурност, за да защитят чувствителна и защитена информация. Анализаторите на информационната сигурност могат също така да използват системи за откриване на прониквания (IDS), за да наблюдават мрежите за подозрителен трафик.

Тъй като кибератаките стават все по-сложни с всяка изминала година, нараства търсенето на анализатори по информационна сигурност, които да разработват интелигентни решения за сигурност, за да противодействат на онлайн измамите и фишинг атаките.

10. Инженер по DevOps
Средна заплата в Обединеното кралство: 47 698 паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 105 017 долара годишно

По самото си име DevOps обвързва разработването с оперативните процеси. Универсалната роля включва преодоляване на традиционните бариери между екипите за разработка на софтуер и операциите.

Инженерите, специализирани в DevOps, си сътрудничат предимно с разработчиците на софтуер и операторите при разработването на софтуер, създават приложими срокове, автоматизират тестването и извършват поддръжка.

Инженерите по DevOps също така контролират пускането на кода в производствената среда. Отличават се със силни умения за управление на ИТ инфраструктурата и задълбочени познания за специализирани, многонаемни или хибридни облачни среди.

11. Администратор на бази данни
Средна заплата в Обединеното кралство: паунда годишно

Средна заплата в САЩ: 83 700 долара годишно

Хората създават над 2,5 квинтилиона байта данни всеки ден. Голяма част от тези данни се съхраняват в бази данни.

Администраторите на бази данни (DBA) използват специализиран софтуер, за да съхраняват, управляват и организират чувствителни данни, като например данни за клиентите, история на покупките и записи за доставките. Те определят и физическите изисквания към системите за бази данни, включително изискванията за дисково пространство и мрежа.

Освен това DBA контролират разрешенията за достъп, разработват и тестват планове за архивиране и възстановяване и настройват параметрите на системата за постигане на оптимална производителност.

Източник: itpro.co.uk

Подобни публикации

30 май 2024

Измамата "Безплатно пиано"

Мащабна фишинг кампания използва необичайна примамка, за да спечели...
30 май 2024

OmniVision призна за атака с рансъмуер

Гигантът в областта на производството на полупроводници OmniVision ...
29 май 2024

Пуснат е експлойт за FortiSIEM с максимална тежест

Изследователи в областта на сигурността публикуваха доказателство з...
29 май 2024

Операторът на NYSE Intercontinental Exchange по...

Миналата сряда Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ ...
29 май 2024

Рутерът за игри TP-Link Archer C5400X е уязвим

Рутерът за игри TP-Link Archer C5400X е уязвим към пропуски в сигур...
29 май 2024

Christie's потвърждава пробив от RansomHub

Christie’s потвърди, че е претърпяла инцидент със сигурността...
Бъдете социални
Още по темата
05/05/2024

Олимпиада под прицел

Въпреки че служителите на Олимпийските игри...
20/03/2024

Kои приложения използват на...

Въпреки че “неограничените” планове за интернет...
28/02/2024

Предимства на включването н...

Кибератаките се развиват и стават все...
Последно добавени
30/05/2024

Измамата "Безплатно пиано"

Мащабна фишинг кампания използва необичайна примамка,...
30/05/2024

OmniVision призна за атака ...

Гигантът в областта на производството на...
29/05/2024

Пуснат е експлойт за FortiS...

Изследователи в областта на сигурността публикуваха...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!