Търсене
Close this search box.

Тайната на безопасното сърфиране

В  цифровата епоха неприкосновеността на личните данни се превърна в неоспорим фактор. Тя е мистериозната фигура, която се крие зад всеки изпратен имейл, всяка извършена транзакция и всеки посетен сайт. И все пак за мнозина поверителността на данните е чуждо понятие, което често се пренебрегва, докато не стане твърде късно.

Поверителността на данните е свързана с опазването на личната ви информация. Компаниите, правителствата и киберпрестъпниците търсят тази информация по различни причини, поради което е жизненоважно да се разбере как да бъдат защитени данните. За щастие, нашето ръководство за поверителност на данните предоставя информацията, от която се нуждаете, за да контролирате своя цифров отпечатък.

Какво представлява поверителността на данните?

Поверителността на данните е контролът, който дадено лице или организация има върху чувствителната информация, съхранявана или събирана за него. Това е възможността да се определи кой има достъп до тези данни, как се използват те и какви предпазни мерки са въведени, за да се защитят от неразрешено разкриване.

Личните данни, свързани с поверителността на данните, включват чувствителна информация като имена, адреси, номера на социални осигуровки и финансови данни. Тя се разпростира и върху не толкова откровено лични данни като история на сърфиране, данни за местоположението, IP адреси и онлайн покупки. Освен това тя може да включва биометрични данни, здравни досиета и данни за заетостта.

Концепцията за неприкосновеност на личните данни води началото си от ранните дни на компютрите, когато личната информация се е съхранявала по електронен път за различни цели. С разрастването на цифровата среда бързо нараснаха опасенията относно злоупотребата с данни и нарушаването на неприкосновеността на личния живот.

Развитието на социалните медии допълнително засили тези опасения. Тъй като потребителите свободно споделят лична информация в платформи като Facebook и Twitter, количеството генерирани данни достигна безпрецедентни нива.

Защо поверителността на данните е важна?

С напредването на технологиите с главоломна скорост важността на защитата на данните и неприкосновеността на личния живот вече не е задължителна – тя е изискване. Поверителността на данните зависи от това дали хората могат да контролират своя цифров отпечатък.

Всеки път, когато се свързваме с интернет, генерираме огромно количество данни. От обикновените харесвания в социалните мрежи до навиците ни за пазаруване – тези на пръв поглед безобидни данни създават ярка картина на това кои сме. Когато тези лични данни попаднат в неподходящи ръце, последиците могат да бъдат следните:

 • Кражба на самоличност: Кражба на самоличност: Личните данни могат да попаднат в неподходящи ръце и да доведат до измама на самоличността, при която хората могат да се сблъскат с неразрешени транзакции или престъпна дейност, извършвана от тяхно име.
 • Финансови измами: При достъп до чувствителна финансова информация киберпрестъпниците могат да извършат измамни транзакции, които да доведат до сериозни парични загуби.
 • Липса на доверие: Дружествата могат да загубят доверието на клиентите си, което ще се отрази на тяхната лоялност и ще доведе до загуби за бизнеса.
 • Правни последици: При неспазване на законите и разпоредбите за защита на личните данни, компаниите могат да бъдат изправени пред големи глоби и съдебни искове, което ще навреди на репутацията и финансите им.
 • Увеличаване на киберпрестъпността: Рискът от кибератаки може да се увеличи, тъй като все повече ценни данни стават лесно достъпни за хакерите.
 • Загуба на неприкосновеност на личния живот: Без защита на личните данни личният ни живот може да се превърне в отворена книга, достъпна за всеки.
 • Манипулация и експлоатация: Данните биха могли да се използват за манипулиране на поведението и решенията, често без знанието или съгласието на дадено лице.

Защита на данните срещу поверителност на данните срещу сигурност на данните

Защитата на данните, неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните са три взаимосвързани, но различни понятия в света на цифровите данни.

Защитата на данните е всеобхватният чадър, под който намират убежище поверителността и сигурността на данните. Тя включва всичко, което правим, за да предпазим информацията от неща като нарушаване на сигурността на данните, неправилно боравене с информация или злоупотреба с нея. Това широкообхватно понятие включва разпоредби и политики за предотвратяване на неправилното боравене с данни.

В тази сфера се намира и поверителността на данните. Става въпрос за „правилното“ използване на данните. Тя определя правилата за това как и защо предприятията събират лични данни, като гарантира, че те ги използват в съответствие със съгласието на лицето и предвидената цел. Поверителността на данните е свързана с уважение и етично отношение към информацията, като същевременно се поддържа доверието на потребителите.

И накрая, има сигурност на данните – технологичната част на групата. Тя осъществява защитни цифрови мерки, като защитни стени, криптиране, двуфакторно удостоверяване и др. Сигурността на данните е буферът, който предпазва от пробиви и други киберзаплахи.

Накратко, защитата на данните, поверителността на данните и сигурността на данните работят в хармония. Всяка от тях има отделна роля, но заедно те създават сигурна цифрова среда.

Регламенти за поверителност на данните

С напредването на технологиите нарасна и необходимостта от правни рамки, които да регулират използването и защитата на личните данни. Тези разпоредби включват:

 • Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), създаден през 2016 г., гарантира основните права на жителите на ЕС, включително правото на информация, правото на достъп, правото на коригиране, правото на изтриване, правото на ограничаване на обработването, правото на преносимост на данните, правото на възражение и правото на отказ от автоматизирано вземане на решения. Тези права се прилагат за гражданите на ЕС, независимо от местонахождението им извън ЕС.
 • Законът за защита на личните данни на потребителите в Калифорния (California Consumer Privacy Act – CCPA), който е отговорът на Калифорния от 2018 г. на нарастващата загриженост относно защитата на личните данни, има за цел да предостави на потребителите по-голям контрол върху техните лични данни, независимо от местоположението им извън щата. За да се отстранят някои недостатъци, беше въведен Законът за правата на неприкосновеност на личния живот в Калифорния (CPRA), с който се изменят няколко елемента на CCPA, като прилагането му започва през 2023 г.
 • Законът на САЩ за преносимост и отчетност на здравното осигуряване (HIPAA) е въведен през 1996 г., за да се определят общонационални стандарти за здравните данни. В него се изяснява класификацията на чувствителната здравна информация, предоставят се насоки за защита на данните и се очертават правила за съвместимо публикуване на данни.
 • Законът за защита на личните данни на децата в интернет (COPPA), закон на САЩ, приет през 1998 г., се концентрира върху защитата на личните данни на деца под 13-годишна възраст. Той установява строги правила за събирането и използването на лична информация, свързана с деца, от уебсайтове и други онлайн услуги.
 • Законът за честното отчитане на кредитите (FCRA), приет в САЩ през 1970 г., гарантира на физическите лица техните права и защита по отношение на кредитната информация. Той налага на агенциите за кредитно отчитане правно задължение за точно и справедливо управление на тази информация, като предвижда правни средства за защита при евентуални нарушения. FCRA също така установява ограничения относно това кой може да има достъп до кредитната информация на дадено лице и целите, за които тя може да бъде използвана.
 • Законът за управление на сигурността на федералната информация (FISMA) е федерален закон, въведен в САЩ през 2002 г. с цел укрепване на сигурността на управляваните от правителството компютърни и мрежови системи. Той изисква от всяка федерална агенция да разработи цялостна програма за гарантиране на сигурността на информацията, свързана с техните операции и свързаните с тях активи.

Как да пазите данните си

Защитата на личните данни на потребителите стана по-важна от всякога. Ето някои примери за защита на данните, за да сте сигурни, че личната ви информация е защитена:

 • Създайте силни пароли: Първата линия на защита е стабилната парола. Бъдете креативни и избягвайте често срещани, предсказуеми варианти като „123456“ или „парола“. Използването на мениджър на пароли помага да защитите паролата си с криптиране, опростява процеса на влизане и значително повишава сигурността ви онлайн
 • Активирайте двуфакторното удостоверяване (2FA): Това добавя допълнително ниво на сигурност, като затруднява достъпа на неоторизирани потребители до вашата информация.
 • Пазете се от опити за фишинг: Киберпрестъпниците са станали хитри и често маскират опитите си да откраднат данните ви като легитимни имейли или съобщения. Бъдете скептични към всички неочаквани съобщения, в които се иска предоставяне на чувствителни данни.
 • Поддържайте софтуера в актуално състояние: Актуализациите не са просто нови функции – те често включват пачове за сигурност, с които се отстраняват уязвимости и се затруднява достъпът на хакерите до вашите данни.
 • Използвайте защитена мрежа: Не излагайте на риск поверителността на потребителите, като използвате обществен Wi-Fi за поверителни транзакции. Ако това е единствената възможност, използвайте виртуална частна мрежа (VPN), за да криптирате данните си и да ги направите неразбираеми за външни лица.
 • Ограничете споделянето в социалните мрежи: Внимавайте какво споделяте в социалните медии. Киберпрестъпниците могат да използват личните данни за кражба на самоличност или за да отговорят на въпроси за сигурност.
 • Криптирайте данните си: Криптирането превръща данните ви в текст, който не може да бъде разчетен, докато не достигне до получателя. Можете да използвате криптиране за имейли, файлове и дори за целия си компютър.

 

 

 

Източник: Panda Media Center

Подобни публикации

19 април 2024

Замбия арестува 77 души в операция за киберпрес...

Компанията за фалшиви телефонни центрове извършва онлайн  и други и...
18 април 2024

Платформата за фишинг LabHost е закрита от прав...

LabHost, голяма платформа за фишинг като услуга, е била затворена к...
18 април 2024

Компания за управление на киберриска набра 21 м...

В сряда компанията за риск мениджмънт CyberSaint обяви, че е набрал...
18 април 2024

Болница в Кан с 869 легла и 2100 служителя прет...

Болница „Симон Вейл“ в Кан (CHC-SV) обяви, че във вторн...
18 април 2024

Akira ransomware е събрала 42 млн. долара от ре...

Според съвместна препоръка на ФБР, CISA, Европейския център за кибе...
18 април 2024

Вариант на LockBit 3.0 генерира персонализиран,...

Изследователите на Kaspersky са открили новия вариант, след като са...
18 април 2024

Групата "Sandworm" е основното звено за киберат...

Но дори и да се е фокусирала върху това, сложната група за заплахи ...
18 април 2024

Apple предупреждава потребителите в 150 държави...

В ново уведомление за заплахи Apple посочва доставчика на Pegasus N...
17 април 2024

Приложението Copilot на Windows Server е добаве...

Microsoft твърди, че новото приложение Copilot, погрешно добавено в...
Бъдете социални
Още по темата
17/04/2024

FTC налага глоби на стартъп...

Федералната търговска комисия на САЩ (FTC)...
09/04/2024

(Пре)откриване на скритата ...

Съвременното нулево доверие е модел за...
08/04/2024

Атаки срещу слаба автентифи...

Кибератаките срещу големи компании заемат челно...
Последно добавени
19/04/2024

Замбия арестува 77 души в о...

Компанията за фалшиви телефонни центрове извършва...
18/04/2024

Платформата за фишинг LabHo...

LabHost, голяма платформа за фишинг като...
18/04/2024

Компания за управление на к...

В сряда компанията за риск мениджмънт...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!