Търсене
Close this search box.

Мисия

Мисията на Фондация “Киберсигурност за Всеки” е да допринесе за подобряване на киберсигурността, информационна сигурност и защита на системите и да повиши културата на обществото и организациите по тези и свързани с тях теми. Ние насърчаване безопасността и поверителността на потребителите, като повишаваме осведомеността, информираме за най-добрите и нови практики и помагаме на хора и организации да преодолеят съвременните предизвикателства за сигурността на мрежата и опазването на техните дигиталните активи. 

Има два вида компании: такива, който вече са били хакнати и такива, които не подозират, че вече са хакнати.

John Chamrers – Cisco
WEF (World Economic Forum 2015, Davos)

Информационната сигурност и защитата на данните и системите в днешно време е нещо, което не може да бъде пренебрегнато. Хакерските атаки срещу организации и лица не са рядкост. Уязвими са мобилни устройства, персонални компютри, компютърни мрежи на организации, сървъри, уебсайтове, мобилни приложения и т.н. Това е проблем, който често пренебрегваме, докато не установим, че киберсигурността ни е компрометирана, а това може да има сериозни последици.

Киберпрестъпниците са все по-изобретателни и смели, а броят и сложността на кибератаките нарастват непрекъснато. Киберпрестъпленията приемат различни форми, а правилата, с които вече сме запознати, често се оказват неактуални. Темата за информационна сигурност е все по-сложна и все по-малко от нас я разбират лесно. 

Основахме фондация “Киберсигурност за Всеки”, защото сме убедени, че „цифровият“ ни живот трябва да бъде сигурен, защитен, лесноосъществим и зачитащ основните свободи. Целта е да спомогнем за едно по-сигурно киберпространство и общество, за една по-безопасна комуникационна среда както на публичния, така и на частния сектор.

Настоящата действителност на непрекъснато повишаваща се заплаха от кибератаки изисква действия за справяне с предизвикателствата, свързани със сигурността. Нужна е комплексна защита на личните и служебните информационни активи, която налага използването на комбинация от инструменти за информираност и сигурност.

Информацията е ценен актив, който трябва да бъде съхраняван и управляван правилно.

Предизвикателствата са големи, особено пред организациите, които обработват чувствителна информация и данни за хората и общностите, с които работят. Те са длъжни да осигурят ефективно и безопасно използване на информационните технологии, да опазят служебната или лична информация от неоторизиран и неправомерен достъп и да гарантират съответствие със законовите изисквания за опазване на информацията.

Това прави тяхната киберсигурност въпрос от изключително значение и в същото време доста комплициран процес за постигане и правилно управление.

Нашият екип се състои от мрежови инженери и системни администратори с опит в киберсигурността и устойчивостта на киберпространството на лица и организации в ежедневната им работа. Те са в състояние да разберат най-често срещаните проблеми и да предоставят помощ и съвети за преодоляването им. Нашата мисия е да помогнем с експертиза и знания и да предоставим сигурност, защото днес често е по-опасно да бъде „хакната“ една организация, отколкото да бъде физически „обрана“.

Дейности

Всички наши дейности са свързани с киберсигурността и целят да повишат културата на обществото и организациите по тази и свързани с нея теми. Информационната сигурност е това, в което сме специализирани и вярваме, че с подходящите познания и съдействие всеки може да има подобаващо ниво на сигурност.

Споделяме знания и организираме обучения

Знанията са от решаващо значение за добрата информационна сигурност, затова образованието е основният фокус в работата на Фондация “Киберсигурност за Всеки”. Ако знаете как да се справяте с най-често срещаните проблеми и как да защитите информацията си срещу най-разпространените заплахи, е много по-вероятно да останете в безопасност от злонамерени действия. Ето защо ние споделяме знания и образоваме общността чрез много форми: онлайн платформи, съдържащи статии и видеоклипове, онлайн и присъствени събития и консултации, които можете да получите от нашите инженери по киберсигурност.

Предоставяме експертна помощ

Вярваме, че безопасността е изключително важна не само за организациите, но и за отделните личности. Чувствителната информация трябва да бъде защитена, където и да се съхранява и обработва. Нашите експерти съдействат с цел защита от киберзаплахи както на хора с повишен интерес към използване на съвременните технологии и осъзнали опасностите при използване на същите, така и на служители и мениджъри в частни или държавни организации, които отговарят за защита на информационните активи, имат отношение към опазването им и оценяват рисковете от загуба на информация.

Разработваме системи за управление на информационна сигурност

Системите за управление на информационната сигурност гарантират защита на информацията и помагат на организацията да опази и управлява ценните си информационни активи. Разработването на една такава система анализира съществуващите процеси за управление на информационната сигурност, определя внедряването на нови такива, оценява уязвимости и ниво на риск, ясно очертава изискванията и целите за безопасност и гарантира, че всичко е изпълнено спрямо законодателството и нормативната уредба.

Фондация “Киберсигурност за Всеки” с ЕИК 206932045 е ЮЛНЦ в обществена полза, регистрирано в ЕС, работещо в съответствие с мисията и целите си.


Моля, имайте предвид, че всички споменати продукти и/или имена на компании са търговски марки ™ или ® на съответните им притежатели. Уебсайтът/фондацията няма никаква свързаност и/или одобрение за/от тях – тези търговски марки се използват само за образователни цели като примери. Настоящият уебсайт е онлайн информационна платформа, управлявана от доброволна фондация в обществена полза. Благодарим ви, че сте тук и за всякакви допълнителни въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!